Referencie

Vodorovné dopravné značenie

Cesty I, II a III. triedy

Svidník vodorovne značenie cesty I. II. a III. triedy
Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a Topoľčany dopravné značenie ciest I. triedy
EUROVIA SK, a.s. vodorovne značenie ciest na stavbe
Maďarsko v spolupráci s Heoscont-Swarco HU cesty I. a II. triedy

Mesta a obce

Bratislava v spolupráci s Matadorfix s.r.o.
Stropkov kompletné zhotovenie vodorovného dopravného značenia mestských komunikácií.
Ľubotice vodorovne značenie ciest Winklerovky, obecné komunikácie a parkovacie miesta.
Kendice dopravne značenie obecných komunikácii.

Parkoviska, nákupného centra a športového areálu

Presov Ŕeal vodorovne dopravne značenia pre parkovacie miesta v meste Prešov
Areál Volvo Petrovianska ul. značenie cesty a parkovacie miesta pred areálom
CAMEA CAR Košice vodorovne značenie cesty a parkovacieho miesta
Glasko dopravne značenie parkovacích miest pred halou
VDZ pre Mototechna a TOPREAL Prešov
BILLA Prešov dopravne značenie parkovacieho miesta
Solivaria Prešov vodorovne značenia ciest a parkovacích miest
Solivar plaza beach kúpalisko – vodorovne značenie ciest v areály a parkovacie miesta pred areálom
CVČ v Prešove

Areálu firmy a priemyselného parku

Real,s.r.o. Prešov cesty a parkovacie miesta v priemyselnom parku Záborské. Mavel Car, s.r.o.  parkoviská v areály firmy.
U. S. Steel Košice, s.r.o. kompletné zhotovenie VDZ vonkajšieho, vnútorného areálu a jeho okolia
Slovnaft Terminál Kapušany
PO Car kompletné zhotovenie VDZ v areály
Unistav, s.r.o. VDZ parkoviska v areály
PERI Prešov VDZ objektu
Panasonic Krompachy cesty a parkoviska v objekte
DC-TESCO Prešov areál
PehAES a.s. parkovanie miesta na ul. P. Gojdiča v Sabinove a Poprade

Iné

Fakultná nemocnica Košice heliport
FNsP J. Reimana Prešov vodorovne značenie cesty a parkovacie miesta v areály nemocnice